Chaos Invitational

October 14, 2012

University of Maryland, College Park

Women's Foil

 

 

      Poules, round no 1

 

Poule no 1

V/M Indicator HS
MA Wenting Umcp   4 3 0 V 2 2 1/6 -12 16
CAFLISCH Rhiannon Tu V   1 3 0 3 2 1/6 -15 14
JONES Courtney Smc V V   0 2 3 2 2/6 -7 17
HORIUCHI Kira Umcp V V V   V V V 6/6 21 30
NAJARIAN Amelia Tu 3 V V 2   2 0 2/6 -5 17
BONDOC Madison Umbc V V V 2 V   2 4/6 4 24
MOORE Lesley Mu V V V 2 V V   5/6 14 27

 

Poule no 2

V/M Indicator HS
SOTO Naisha Tu   V 4 3 V V 3/5 8 22
DOBBINS Shelby Tu 3   2 0 0 1 0/5 -19 6
REILLY Connor Umcp V V   V V V 5/5 13 25
TANSKI Alexia Smc V V 4   0 V 3/5 5 19
OWENS Amanda Mu 0 V 1 V   3 2/5 -1 14
DODD Collette Umbc 1 V 1 1 V   2/5 -6 13

 

Poule no 3

V/M Indicator HS
DURAND Claire Tu   0 V 1 V 2 3 2/6 -10 16
KEIM Sueanna Sjc V   V V V 2 1 4/6 4 23
SHUPE Elizabeth Smc 4 4   V4 V 2 3 2/6 -4 22
SKIBICKI Monika Tu V 2 3   V 2 0 2/6 -7 17
TORDIL Katherine Umbc 2 3 3 4   0 0 0/6 -18 12
NORDSTROM Angela Navy V V V V V   1 5/6 13 26
NOVOTNY Felicia Umcp V V V V V V   6/6 22 30

 

Poule no 4

V/M Indicator HS
BURNS-LYNCH Claire Tu   0 0 V V4 V 2 3/6 0 16
DELGIN Hanna Drexel V1   V V V V V 6/6 23 26
MERAT Audrey Umcp V 1   V V V V 5/6 15 26
EVANS Victoria Tu 1 0 3   1 V 2 1/6 -16 12
DONELAN Shannon Umbc 3 2 0 V   V 1 2/6 -7 16
ZEVALOS Alyssa Mu 3 0 2 3 3   V 1/6 -13 16
HEIKKILA Riaja Bmc V3 0 1 V V 4   3/6 -2 18

 

Document Engarde - 10/14/2012 8:30:58 PM

 

UMCP's 2012 Chaos Women's Foil

Chaos Invitational

October 14, 2012

University of Maryland, College Park

Women's Foil

 

 

      Ranking at the end of the poules

 

 Ranking   Name   First name   Country   Club   Victory/match   Ind.   Hs   Group 
 1   DELGIN   Hanna      DREXEL   6/6   23   26   qualifier 
 2   NOVOTNY   Felicia      UMCP   6/6   22   30   qualifier 
 3   HORIUCHI   Kira      UMCP   6/6   21   30   qualifier 
 4   REILLY   Connor      UMCP   5/5   13   25   qualifier 
 5   MERAT   Audrey      UMCP   5/6   15   26   qualifier 
 6   MOORE   Lesley      MU   5/6   14   27   qualifier 
 7   NORDSTROM   Angela      NAVY   5/6   13   26   qualifier 
 8   BONDOC   Madison      UMBC   4/6   4   24   qualifier 
 9   KEIM   Sueanna      SJC   4/6   4   23   qualifier 
 10   SOTO   Naisha      TU   3/5   8   22   qualifier 
 11   TANSKI   Alexia      SMC   3/5   5   19   qualifier 
 12   BURNS-LYNCH   Claire      TU   3/6   0   16   qualifier 
 13   HEIKKILA   Riaja      BMC   3/6   -2   18   qualifier 
 14   OWENS   Amanda      MU   2/5   -1   14   qualifier 
 15   DODD   Collette      UMBC   2/5   -6   13   qualifier 
 16   SHUPE   Elizabeth      SMC   2/6   -4   22   qualifier 
 17   NAJARIAN   Amelia      TU   2/6   -5   17   qualifier 
 18   SKIBICKI   Monika      TU   2/6   -7   17   qualifier 
 18   JONES   Courtney      SMC   2/6   -7   17   qualifier 
 20   DONELAN   Shannon      UMBC   2/6   -7   16   qualifier 
 21   DURAND   Claire      TU   2/6   -10   16   qualifier 
 22   MA   Wenting      UMCP   1/6   -12   16   qualifier 
 23   ZEVALOS   Alyssa      MU   1/6   -13   16   qualifier 
 24   CAFLISCH   Rhiannon      TU   1/6   -15   14   qualifier 
 25   EVANS   Victoria      TU   1/6   -16   12   qualifier 
 26   TORDIL   Katherine      UMBC   0/6   -18   12   qualifier 
 27   DOBBINS   Shelby      TU   0/5   -19   6   qualifier 

 

Document Engarde - 10/14/2012 8:30:55 PM

 

UMCP's 2012 Chaos Women's Foil

Chaos Invitational

October 14, 2012

University of Maryland, College Park

Women's Foil

 

 

      Tableau of 32

 

 DELGIN Hanna  Drexel
       DELGIN Hanna
32         
         DELGIN Hanna
17   NAJARIAN Amelia  Tu       15/1
       NAJARIAN Amelia  
16   SHUPE Elizabeth  Smc     15/14  
           DELGIN Hanna
 KEIM Sueanna  Sjc         15/5
       KEIM Sueanna    
24   CAFLISCH Rhiannon  Tu     15/3    
         BONDOC Madison  
25   EVANS Victoria  Tu       15/11  
       BONDOC Madison    
 BONDOC Madison  Umbc     15/4    
             DELGIN Hanna
 MERAT Audrey  Umcp           15/9
       MERAT Audrey      
28               
         MERAT Audrey    
21   DURAND Claire  Tu       15/1    
       DURAND Claire      
12   BURNS-LYNCH Claire  Tu     15/9      
           MERAT Audrey  
13   HEIKKILA Riaja  Bmc         15/5  
       HEIKKILA Riaja      
20   DONELAN Shannon  Umbc     15/5      
         REILLY Connor    
29            15/9    
       REILLY Connor      
 REILLY Connor  Umcp          
               DELGIN Hanna
 HORIUCHI Kira  Umcp             15/10
       HORIUCHI Kira      
30               
         HORIUCHI Kira    
19   SKIBICKI Monika  Tu       15/5    
       SKIBICKI Monika      
14   OWENS Amanda  Mu     15/9      
           HORIUCHI Kira  
11   TANSKI Alexia  Smc         15/9  
       TANSKI Alexia      
22   MA Wenting  Umcp     15/8      
         MOORE Lesley    
27   DOBBINS Shelby  Tu       15/9    
       MOORE Lesley      
 MOORE Lesley  Mu     15/8      
             HORIUCHI Kira
 NORDSTROM Angela  Navy           15/9
       NORDSTROM Angela    
26   TORDIL Katherine  Umbc     15/5    
         SOTO Naisha  
23   ZEVALOS Alyssa  Mu       15/14  
       SOTO Naisha    
10   SOTO Naisha  Tu     14/7    
           SOTO Naisha
15   DODD Collette  Umbc         15/8
       DODD Collette  
18   JONES Courtney  Smc     15/5  
         NOVOTNY Felicia
31            15/9
       NOVOTNY Felicia
 NOVOTNY Felicia  Umcp    

 

Document Engarde - 10/14/2012 8:30:46 PM

 

UMCP's 2012 Chaos Women's Foil

Chaos Invitational

October 14, 2012

University of Maryland, College Park

Women's Foil

 

 

      Overall ranking

 

 Ranking   Name   First name   Country   Club 
 1   DELGIN   Hanna      DREXEL 
 2   HORIUCHI   Kira      UMCP 
 3   MERAT   Audrey      UMCP 
 3   SOTO   Naisha      TU 
 5   NOVOTNY   Felicia      UMCP 
 6   REILLY   Connor      UMCP 
 7   MOORE   Lesley      MU 
 8   BONDOC   Madison      UMBC 
 9   NORDSTROM   Angela      NAVY 
 10   KEIM   Sueanna      SJC 
 11   TANSKI   Alexia      SMC 
 12   HEIKKILA   Riaja      BMC 
 13   DODD   Collette      UMBC 
 14   NAJARIAN   Amelia      TU 
 15   SKIBICKI   Monika      TU 
 16   DURAND   Claire      TU 
 17   BURNS-LYNCH   Claire      TU 
 18   OWENS   Amanda      MU 
 19   SHUPE   Elizabeth      SMC 
 20   JONES   Courtney      SMC 
 21   DONELAN   Shannon      UMBC 
 22   MA   Wenting      UMCP 
 23   ZEVALOS   Alyssa      MU 
 24   CAFLISCH   Rhiannon      TU 
 25   EVANS   Victoria      TU 
 26   TORDIL   Katherine      UMBC 
 27   DOBBINS   Shelby      TU 

 

Document Engarde - 10/14/2012 8:30:37 PM