Chaos

Men's Epee

University of Maryland, College Park

October 18, 2009

 

 

      Poules, round no 1

 

Poule no 1

V/M Indicator HS
KNAPP Taylor Umcp   1 2 V4 V V 4 3/6 -2 21
MACCHIONE John Gwu V   2 V V V V 5/6 9 27
JONES Scott Gmu V V   V V V V 6/6 18 30
LI Hewy Umcp 3 4 0   2 V 0 1/6 -14 14
KOCH Dan Umbc 2 2 3 V   3 2 1/6 -10 17
BRENNER Robert Mu 3 2 2 4 V   0 1/6 -12 16
ZUKAUSKAS Justinas Navy V 4 3 V V V   4/6 11 27

 

Poule no 2

V/M Indicator HS
HAGLER Jason Umcp   0 1 2 4 4 V 1/6 -11 16
BEACH Joseph Navy V   3 V V V V 5/6 16 28
REED Josh Gmu V V   V 4 2 V 4/6 8 26
BUTKOVSKI Kevin Umcp V 0 4   3 0 V 2/6 -7 17
HIGGISON Hunter Gwu V 3 V V   3 V 4/6 3 26
HOLMES Ellis Tu V 3 V V V   V 5/6 14 28
LEE Ellen Sjc 2 1 0 2 2 0   0/6 -23 7

 

Poule no 3

V/M Indicator HS
GRANT Stephan Gmu   3 1 X 1 V 1/4 -7 10
DEBLANC Peter Tu V   V X V V 4/4 8 20
SEYMOUR Jj Umbc V 2   X 4 2 1/4 -3 13
SHIAO David Umcp A A A   A A abandon1
SMITH Jessica Navy V 3 V X   V 3/4 7 18
DONDERS Andrew Sjc 2 4 V X 1   1/4 -5 12

 

Poule no 4

V/M Indicator HS
CALTRIDER Donny Umcp   X 2 V 3 2 1/4 -6 12
LOUGHNEY John Umcp A   A A A A abandon1
BANKERT Trenton Mu V X   V 3 1 2/4 -1 14
WATERS Molly Sjc 3 X 3   1 2 0/4 -11 9
ROEMER Peter Navy V X V V   V 4/4 9 20
KUNZ Jason Umbc V X V V 4   3/4 9 19

 

Poule no 5

V/M Indicator HS
ERB Cory Mu   0 3 3 0 1 0/5 -18 7
WIEPRECHT Will Umcp V   V V V 1 4/5 8 21
NGUYEN Sandra Sjc V 0   1 0 1 1/5 -16 7
SMITH Kayla Umbc V 4 V   2 0 2/5 -3 16
COSICA Joseph Gu V 4 V V   4 3/5 11 23
KRAFT Alex Tu V V V V V   5/5 18 25

 

Poule no 6

V/M Indicator HS
MYERS Taylor Umcp   2 V V V V 4/5 5 22
ROM-JENSEN Byron Umcp V   V V V V 5/5 17 25
HOGAN Zach Tu 3 4   V V V 3/5 3 22
KEULING Russell Navy 4 1 4   4 V 1/5 -5 18
DAMIANO Marco Sjc 4 1 2 V   V 2/5 -6 17
STRADFORD Ron Gwu 1 0 3 3 4   0/5 -14 11

 

Document Engarde - 10/18/2009 3:37:19 PM

 

UMCP's 2009 Chaos, Men's Epee

Chaos

Men's Epee

University of Maryland, College Park

October 18, 2009

 

 

      Ranking at the end of the poules

 

 Ranking   Name   First name   Country   Club   Victory/match   Ind.   Hs   Group 
 1   JONES   Scott      GMU   6/6   18   30   qualifier 
 2   KRAFT   Alex      TU   5/5   18   25   qualifier 
 3   ROM-JENSEN   Byron      UMCP   5/5   17   25   qualifier 
 4   ROEMER   Peter      NAVY   4/4   9   20   qualifier 
 5   DEBLANC   Peter      TU   4/4   8   20   qualifier 
 6   BEACH   Joseph      NAVY   5/6   16   28   qualifier 
 7   HOLMES   Ellis      TU   5/6   14   28   qualifier 
 8   MACCHIONE   John      GWU   5/6   9   27   qualifier 
 9   WIEPRECHT   Will      UMCP   4/5   8   21   qualifier 
 10   MYERS   Taylor      UMCP   4/5   5   22   qualifier 
 11   KUNZ   Jason      UMBC   3/4   9   19   qualifier 
 12   SMITH   Jessica      NAVY   3/4   7   18   qualifier 
 13   ZUKAUSKAS   Justinas      NAVY   4/6   11   27   qualifier 
 14   REED   Josh      GMU   4/6   8   26   qualifier 
 15   HIGGISON   Hunter      GWU   4/6   3   26   qualifier 
 16   COSICA   Joseph      GU   3/5   11   23   qualifier 
 17   HOGAN   Zach      TU   3/5   3   22   qualifier 
 18   BANKERT   Trenton      MU   2/4   -1   14   qualifier 
 19   KNAPP   Taylor      UMCP   3/6   -2   21   qualifier 
 20   SMITH   Kayla      UMBC   2/5   -3   16   qualifier 
 21   DAMIANO   Marco      SJC   2/5   -6   17   qualifier 
 22   BUTKOVSKI   Kevin      UMCP   2/6   -7   17   qualifier 
 23   SEYMOUR   Jj      UMBC   1/4   -3   13   qualifier 
 24   DONDERS   Andrew      SJC   1/4   -5   12   qualifier 
 25   CALTRIDER   Donny      UMCP   1/4   -6   12   qualifier 
 26   GRANT   Stephan      GMU   1/4   -7   10   qualifier 
 27   KEULING   Russell      NAVY   1/5   -5   18   qualifier 
 28   NGUYEN   Sandra      SJC   1/5   -16   7   qualifier 
 29   KOCH   Dan      UMBC   1/6   -10   17   qualifier 
 30   HAGLER   Jason      UMCP   1/6   -11   16   qualifier 
 31   BRENNER   Robert      MU   1/6   -12   16   qualifier 
 32   LI   Hewy      UMCP   1/6   -14   14   qualifier 
 33   WATERS   Molly      SJC   0/4   -11   9   qualifier 
 34   STRADFORD   Ron      GWU   0/5   -14   11   qualifier 
 35   ERB   Cory      MU   0/5   -18   7   qualifier 
 36   LEE   Ellen      SJC   0/6   -23   7   qualifier 

 

Document Engarde - 10/18/2009 3:37:26 PM

 

UMCP's 2009 Chaos, Men's Epee

Chaos

Men's Epee

University of Maryland, College Park

October 18, 2009

 

 

      Tableau of 64

 

 JONES Scott  Gmu
       JONES Scott
64         
         JONES Scott
33   WATERS Molly  Sjc       15/10
       LI Hewy  
32   LI Hewy  Umcp     15/7  
           HOGAN Zach
17   HOGAN Zach  Tu         15/10
       HOGAN Zach    
48             
         HOGAN Zach  
49            15/10  
       COSICA Joseph    
16   COSICA Joseph  Gu        
             HOGAN Zach
 WIEPRECHT Will  Umcp           15/9
       WIEPRECHT Will      
56               
         DONDERS Andrew    
41            15/6    
       DONDERS Andrew      
24   DONDERS Andrew  Sjc          
           MACCHIONE John  
25   CALTRIDER Donny  Umcp         15/12  
       CALTRIDER Donny      
40               
         MACCHIONE John    
57            15/11    
       MACCHIONE John      
 MACCHIONE John  Gwu          
               DEBLANC Peter
 DEBLANC Peter  Tu             15/13
       DEBLANC Peter        
60                 
         DEBLANC Peter      
37            15/5      
       NGUYEN Sandra        
28   NGUYEN Sandra  Sjc            
           DEBLANC Peter    
21   DAMIANO Marco  Sjc         14/13    
       DAMIANO Marco        
44                 
         SMITH Jessica      
53            15/9      
       SMITH Jessica        
12   SMITH Jessica  Navy            
             DEBLANC Peter  
13   ZUKAUSKAS Justinas  Navy           15/8  
       ZUKAUSKAS Justinas        
52                 
         ZUKAUSKAS Justinas      
45            15/1      
       SMITH Kayla        
20   SMITH Kayla  Umbc            
           ZUKAUSKAS Justinas    
29   KOCH Dan  Umbc         15/11    
       KOCH Dan        
36   LEE Ellen  Sjc     15/2        
         ROEMER Peter      
61            15/10      
       ROEMER Peter        
 ROEMER Peter  Navy            
                 DEBLANC Peter
 ROM-JENSEN Byron  Umcp               15/12
       ROM-JENSEN Byron        
62                 
         ROM-JENSEN Byron      
35   ERB Cory  Mu       15/9      
       HAGLER Jason        
30   HAGLER Jason  Umcp     15/13        
           ROM-JENSEN Byron    
19   KNAPP Taylor  Umcp         15/5    
       KNAPP Taylor        
46                 
         REED Josh      
51            15/9      
       REED Josh        
14   REED Josh  Gmu            
             BEACH Joseph  
11   KUNZ Jason  Umbc           15/11  
       KUNZ Jason        
54                 
         KUNZ Jason      
43            15/10      
       BUTKOVSKI Kevin        
22   BUTKOVSKI Kevin  Umcp            
           BEACH Joseph    
27   KEULING Russell  Navy         15/14    
       KEULING Russell        
38                 
         BEACH Joseph      
59            15/4      
       BEACH Joseph        
 BEACH Joseph  Navy            
               HOLMES Ellis
 HOLMES Ellis  Tu             15/9
       HOLMES Ellis      
58               
         HOLMES Ellis    
39            15/6    
       GRANT Stephan      
26   GRANT Stephan  Gmu          
           HOLMES Ellis  
23   SEYMOUR Jj  Umbc         15/5  
       SEYMOUR Jj      
42               
         SEYMOUR Jj    
55            15/14    
       MYERS Taylor      
10   MYERS Taylor  Umcp          
             HOLMES Ellis
15   HIGGISON Hunter  Gwu           15/11
       HIGGISON Hunter    
50             
         BANKERT Trenton  
47            15/10  
       BANKERT Trenton    
18   BANKERT Trenton  Mu        
           BANKERT Trenton
31   BRENNER Robert  Mu         15/13
       BRENNER Robert  
34   STRADFORD Ron  Gwu     15/9  
         KRAFT Alex
63            15/4
       KRAFT Alex
 KRAFT Alex  Tu    

 

Document Engarde - 10/18/2009 3:37:37 PM

 

UMCP's 2009 Chaos, Men's Epee

Chaos

Men's Epee

University of Maryland, College Park

October 18, 2009

 

 

      Overall ranking

 

 Ranking   Name   First name   Country   Club 
 1   DEBLANC   Peter      TU 
 2   HOLMES   Ellis      TU 
 3   BEACH   Joseph      NAVY 
 3   HOGAN   Zach      TU 
 5   ROM-JENSEN   Byron      UMCP 
 6   MACCHIONE   John      GWU 
 7   ZUKAUSKAS   Justinas      NAVY 
 8   BANKERT   Trenton      MU 
 9   JONES   Scott      GMU 
 10   KRAFT   Alex      TU 
 11   ROEMER   Peter      NAVY 
 12   KUNZ   Jason      UMBC 
 13   SMITH   Jessica      NAVY 
 14   REED   Josh      GMU 
 15   SEYMOUR   Jj      UMBC 
 16   DONDERS   Andrew      SJC 
 17   WIEPRECHT   Will      UMCP 
 18   MYERS   Taylor      UMCP 
 19   HIGGISON   Hunter      GWU 
 20   COSICA   Joseph      GU 
 21   KNAPP   Taylor      UMCP 
 22   SMITH   Kayla      UMBC 
 23   DAMIANO   Marco      SJC 
 24   BUTKOVSKI   Kevin      UMCP 
 25   CALTRIDER   Donny      UMCP 
 26   GRANT   Stephan      GMU 
 27   KEULING   Russell      NAVY 
 28   NGUYEN   Sandra      SJC 
 29   KOCH   Dan      UMBC 
 30   HAGLER   Jason      UMCP 
 31   BRENNER   Robert      MU 
 32   LI   Hewy      UMCP 
 33   WATERS   Molly      SJC 
 34   STRADFORD   Ron      GWU 
 35   ERB   Cory      MU 
 36   LEE   Ellen      SJC 
 37   LOUGHNEY   John      UMCP 
 37   SHIAO   David      UMCP 

 

Document Engarde - 10/18/2009 3:38:09 PM